Platform Bio-Energie

Onafhankelijke organisatie ter bevordering van bio-energie

Platform Bio-Energie

Platform Bio-Energie richt zich op het vervangen van fossiele energie door hernieuwbare energie uit gewassen. Voorop staat dat deze gewassen afkomstig zijn van reststromen of verantwoord zijn geteeld en niet concurreren met de voedselvoorziening.

Platform Bio-Energie streeft naar maximale toepassing van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa in de Nederlandse energievoorziening. Hiertoe werken we samen met met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. We vormen een onafhankelijk aanspreekpunt voor de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Onze belangrijkste taken zijn: kennisuitwisseling, het overbruggen van belangentegenstellingen en het stimuleren van gunstig beleid voor energetische toepassingen van biomassa.

Uitgangspunten Platform Bio-Energie ›

Ruim 3% van de Nederlandse energie wordt gemaakt uit biomassa. Dat staat gelijk aan tweederde van alle geproduceerde hernieuwbare energie. Volgens het Energieakkoord groeit het aandeel van biomassa van 70 petajoule nu naar 170 petajoule in 2023. Dat is 8% van het totale energieverbruik in Nederland. De bio-energiesector biedt momenteel werkgelegenheid voor ongeveer vierduizend voltijdsbanen en zal in de toekomst verder groeien.

Aangesloten bij

Platform Bio-energie is lid van:

Twinnovate is nieuwe donateur van PBE

By | Uncategorized | No Comments

Twinnovate is een projectontwikkelingsbedrijf in de hernieuwbare energie. De kernactiviteit betreft het ontwikkelen en implementeren van biomassa behandel- en verwerkingstechnologieën voor de productie van bio-energie. In Nederland specialiseert Twinnovate zich in de realisatie van SDE+-projecten. Wereldwijd is het actief in de productie en inkoop van biomassa en het ontwikkelen van grootschalige biomassa projecten.

John Bouterse is de directeur van Twinnovate en licht toe waarom het donateurschap van PBE belangrijk is voor zijn bedrijf: “Met de keuze om ons aan te sluiten bij het Platform Bio-Energie, onderstrepen wij het belang van een eenduidig collectief signaal naar de markt, overheid en consumenten. Met een biomassa markt aan het begin van haar mogelijkheden is een consistent en duurzaam beleid van groot belang. Wij hopen, met het delen van onze kennis en ervaringen, hieraan een bijdrage te kunnen leveren en het Platform te ondersteunen in het behalen van haar doelen”.

Meer informatie over Twinnovate vindt u op www.twinnovate.com.