Platform Bio-Energie

Platform Bio-Energie richt zich op het vervangen van fossiele energie door hernieuwbare energie uit gewassen. Voorop staat dat deze gewassen afkomstig zijn van reststromen of verantwoord zijn geteeld en niet concurreren met de voedselvoorziening.

Platform Bio-Energie streeft naar maximale toepassing van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa in de Nederlandse energievoorziening. Hiertoe werken we samen met met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. We vormen een onafhankelijk aanspreekpunt voor de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Onze belangrijkste taken zijn: kennisuitwisseling, het overbruggen van belangentegenstellingen en het stimuleren van gunstig beleid voor energetische toepassingen van biomassa.

Uitgangspunten Platform Bio-Energie ›

Ruim 3% van de Nederlandse energie wordt gemaakt uit biomassa. Dat staat gelijk aan tweederde van alle geproduceerde hernieuwbare energie. Volgens het Energieakkoord groeit het aandeel van biomassa van 70 petajoule nu naar 170 petajoule in 2023. Dat is 8% van het totale energieverbruik in Nederland. De bio-energiesector biedt momenteel werkgelegenheid voor ongeveer vierduizend voltijdsbanen en zal in de toekomst verder groeien.

Aangesloten bij

Platform Bio-energie is lid van:

Bedrijven gaan door met vrijwillig rapporteren over de duurzaamheid van vaste biomassa

By | Nieuws | No Comments

Door bemiddeling van PBE is in overleg met de betreffende bedrijven besloten dat de vrijwillige rapportage over welke biomassa is gebruikt voor energieopwekking doorgaat. Ook al is de Green Deal met de overheid die daarover enkele jaren geleden werd ondertekend inmiddels verlopen. Totdat er een praktische regeling in de wet is verankerd laat de bio-energiesector zien dat inkoop van duurzame biomassa voor hen ook nu al menens is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO heeft, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, PBE in staat gesteld deze rapportage te coördineren en ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de markt haar gegevens indient. De eerste drie jaarrapportages, waarvoor in de Tweede Kamer veel belangstelling bestaat, zijn te vinden op de site van RVO.

Klik hier voor de vrijwillige rapportage 2015.