Platform Bio-Energie

Onafhankelijke organisatie ter bevordering van bio-energie

Platform Bio-Energie

Platform Bio-Energie richt zich op het vervangen van fossiele energie door hernieuwbare energie uit gewassen. Voorop staat dat deze gewassen afkomstig zijn van reststromen of verantwoord zijn geteeld en niet concurreren met de voedselvoorziening.

Platform Bio-Energie streeft naar maximale toepassing van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa in de Nederlandse energievoorziening. Hiertoe werken we samen met met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. We vormen een onafhankelijk aanspreekpunt voor de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Onze belangrijkste taken zijn: kennisuitwisseling, het overbruggen van belangentegenstellingen en het stimuleren van gunstig beleid voor energetische toepassingen van biomassa.

Uitgangspunten Platform Bio-Energie ›

Ruim 3% van de Nederlandse energie wordt gemaakt uit biomassa. Dat staat gelijk aan tweederde van alle geproduceerde hernieuwbare energie. Volgens het Energieakkoord groeit het aandeel van biomassa van 70 petajoule nu naar 170 petajoule in 2023. Dat is 8% van het totale energieverbruik in Nederland. De bio-energiesector biedt momenteel werkgelegenheid voor ongeveer vierduizend voltijdsbanen en zal in de toekomst verder groeien.

Aangesloten bij

Platform Bio-energie is lid van:

Platform Bio-Energie benoemt Fokke Goudswaard tot ambassadeur

By | Uncategorized | No Comments

08 maart 2018

Platform Bio-Energie (PBE) heeft Fokke Goudswaard benoemd tot haar ambassadeur. In deze vertegenwoordigende en adviserende rol zal hij zijn kennis en ervaring voor PBE en de bio-energie sector blijven inzetten.

 

Fokke Goudswaard heeft per 1 maart afscheid genomen na acht jaar bestuurslidmaatschap van PBE, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. In die tijd heeft hij zich met zeer veel toewijding ingezet voor het bevorderen van de bio-energie in Nederland.

PBE is de belangenbehartiger van bedrijven in de bio-energie productieketen en ondersteunende dienstverleners. Het streeft naar maximale toepassing van biomassa in de Nederlandse energievoorziening. PBE is ook een onafhankelijk aanspreekpunt voor overheden en andere belanghebbenden.

Bio-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Het is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland met een aandeel van ruim 60%[1]. En bio-energie vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een nieuwe, fossiel-vrije en CO2-arme biobased economy.

Henk Wanningen, interim-voorzitter PBE: “Wij zijn Fokke zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet al die jaren voor PBE en de bio-energiesector. Zowel inhoudelijk als in het onderhouden van goede relaties met de vele contacten bij de achterban, andere bedrijven, organisaties en overheden. Wij zijn daarom heel blij dat hij als ambassadeur actief betrokken blijft om zijn kennis en netwerk te blijven inzetten voor PBE”.

Per 1 maart fungeert Henk Wanningen als interim-voorzitter van PBE. Op dit moment is PBE bezig met een strategische heroriëntatie om het functioneren van PBE binnen de snelle ontwikkelingen van de energietransitie te behouden en te versterken. Met de afronding dit voorjaar, zal naar verwachting ook de nieuwe voorzitter bekend worden gemaakt.

Nadere informatie: bestuur@platformbioenergie.nl of Henk Wanningen, interim-voorzitter PBE  06-20 44 64 22.

U kunt het pers bericht HIER downloaden