Monthly Archives

juli 2016

Bedrijven gaan door met vrijwillig rapporteren over de duurzaamheid van vaste biomassa

By | Nieuws | No Comments

Door bemiddeling van PBE is in overleg met de betreffende bedrijven besloten dat de vrijwillige rapportage over welke biomassa is gebruikt voor energieopwekking doorgaat. Ook al is de Green Deal met de overheid die daarover enkele jaren geleden werd ondertekend inmiddels verlopen. Totdat er een praktische regeling in de wet is verankerd laat de bio-energiesector zien dat inkoop van duurzame biomassa voor hen ook nu al menens is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO heeft, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, PBE in staat gesteld deze rapportage te coördineren en ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de markt haar gegevens indient. De eerste drie jaarrapportages, waarvoor in de Tweede Kamer veel belangstelling bestaat, zijn te vinden op de site van RVO.

Klik hier voor de vrijwillige rapportage 2015.

Bio-energiecentrales in gesprek met NGO’s

By | Nieuws | No Comments

In verband met de lopende voorbereidingen voor een nieuwe publicatie over hoe ‘groen’ de verschillende elektriciteitsleveranciers zijn, heeft een delegatie van PBE een gesprek gehad met een delegatie van de opdrachtgevers voor de ‘toptien van duurzame stroomleveranciers’. Aan het gesprek namen drie vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en WISE deel, en verder drie vertegenwoordigers van bio-energiecentrales en de PBE-voorzitter. Wij hebben enkele bezwaren toegelicht op de methoden die in de vorige publicatie werden gehanteerd. Bio-energie komt er nogal bekaaid van af in dat rapport. We hebben enkele suggesties voor verbetering van de waardering aangereikt. De NGO’s konden zich daar deels wel in vinden, zij gaan de waardering op sommige punten aanpassen in het 2016-rapport. We zullen het resultaat in oktober bekijken en daarover terugmelden op deze site.

Klik hier voor de publicatie