Agenda

Op 14 en 15 maart organiseren TKI-BBE en RWE  dit jaar samen het Circulair Congres, de opvolger van de congressen van Biobased Economy.nl.
Thema van de eerste editie is ‘Agrifood, chemie en energie samen naar een circular economy’.
Het programma vindt u hier. U kunt zich tot 1 maart aanmelden.

On monday 19 March 2018 You are kindly invited by the Ministry of Economic Affairs and Climate of the Netherlands, Department of Agriculture of the USA and Havenbedrijf Amsterdam to participate in this workshop in Amsterdam, the Monday, preceding the World Biomass Markets conference in Amsterdam.
This Third Transatlantic Joint Workshop aims to support transatlantic cooperation in building a biorefinery and creating markets for its biobased products. Four private sector parties will present their ideas for a business case and a selective group of participants will provide feedback.  The workshop will conclude with possible actions for collaboration by the private sector and governments.
You find the programme here
Date: Monday 19 March 2018
Location: Amsterdam
Seminar: US-NL collaboration on Biorefineries
Costs: zero for participants
Registration: by Reply to Wouter Siemers at wouter.siemers@rvo.nl before 19 February

 Business meetings

Ieder kwartaal organiseren we een Business Meeting. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten, NGO’s en overheid geven presentaties over actuele thema’s. Die vormen de aanleiding voor een debat, kennisuitwisseling en netwerken.

Deelname is kosteloos. Wel wordt u verzocht zich aan te melden.

Eerdere Business Meeting

 • Op 15 november 2017 vond er een Business meeting plaats op het Hoofdkantoor van Royal Haskoning DHV te Amersfoort (verslag)
 • Op 29 september 2017 vond er een Business meeting plaats op kasteel Middachten (verslag)
 • Op 20 juni 2017 was er een Business meeting op de bovenste verdieping van Eurogate II bij Ecorys met als thema : kansrijke ontwikkelingen in Bio-energie en hoe die te benutten. (verslag)
 • Op 22 maart 2017 was er een  gecombineerde Business Meeting en 2nd National Info Day Bioenergy4Business deze BUM was georganiseerd  door RVO en het Platform Bio-Energie. (verslag)
 • Op 14 december was er een Business meeting bij het Havenbedrijf Amsterdam met als onderwerpen o.a. biomassa conversie voor het opwekken van hernieuwbare warmte en  Energietransitie en de rol van de energiebedrijven (verslag)
 • Op 5 oktober 2016 was er een Business Meeting bij AEB in Amsterdam met o.a. een toelichting op het rapport Opties voor energie en klimaat beheer van juli 2016 (verslag)
 • Op 7 juli 2016 was er een Business Meeting met als thema: de betekenis van bosbouw in Nederland voor bio-energie (verslag)
 • Op 20 april 2016 was er een Business Meeting speciaal voor deelnemers bij het ministerie van Economische Zaken over de strategische notitie van het kabinet Biomassa 2030.(verslag)
 • Op 23 maart 2016 vond een Business Meeting plaats in Kasteel Baarn over hernieuwbare warmte in de industrie en de gebouwde omgeving. (verslag)

Werkgroepen

Op verzoek van donateurs en partners zijn er enkele inhoudelijke werkgroepen. Via een speciale webpagina, uitsluitend toegankelijk voor werkgroepleden, houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u zelf informatie delen via deze pagina.

 • De werkgroep Bio-energie heeft een beleidsinhoudelijke focus die behalve aan het bestuur van platform Bio-Energie ook rapporteert aan de NVDE en Energie-Nederland.
 • De werkgroep Stimuleringsinstrumenten verzorgt voor het Platform Bio-Energie en de NVDE de analyse en inspraak over regelingen zoals de SDE+.

Er is een werkgroep in oprichting voor Techniek en een werkgroep voor met name de overige hernieuwbare opties in het Energieakkoord (alle duurzame productie behalve wind, zon en bijstook).

Deelnemers kunnen namens het Platform Bio-Energie participeren in andere NVDE-werkgroepen en –commissies.

Koepelorganisaties

We hebben intensief contact met koepelorganisaties NVDE en Energie-Nederland. Zij houden ons op de hoogte van hun contacten met politiek Den Haag (consultaties, ronde tafels, overleg in Vaste Kamercommissies) en in contacten met de Tweede Kamer en het openbaar bestuur.

Data 2018

Agenda 2017

In 2017 richten we ons in business meetings en werkgroepen vooral op de volgende thema’s:

 • Vergroting van draagvlak voor bio-energie door wegnemen van misverstanden en misinformatie, door goed communiceren (hoogste prioriteit)
 • Aantonen dat het mogelijk en effectief is om door samenwerking materialen én energie te halen uit biomassa
 • Intensieve deelname aan Versnellingstafels om 16% hernieuwbaar te halen
 • Beïnvloeding van beleid bij ministeries en parlement door aandragen van goede argumentatie
 • Verbetering van interne organisatie en funding