Agenda

Het Bio-Energie Festival

Dinsdag 20 juni 2017

Van Nelle Fabriek te Rotterdam

Het Bio-Energie Festival is de nieuwe benaming voor de vertrouwde praktijkdag bio-energie. Uiteraard staan kennisdeling en inspiratie nog steeds centraal, maar nieuw is dat je tijdens het Bio-Energie Festival zelf bepaalt hoe jouw programma eruit ziet.

Tijdens het festival maak je kennis met verschillende bedrijven die vooruitstrevend zijn op het gebied van bio-energie en biobased economy.

Wat kun je van het Bio-Energie Festival verwachten:

 • meedoen met  ‘Het beste idee van…’
 • zelf kiezen welke workshops je wilt volgen
 • verschillende inspiratiesessies bijwonen
 • met elkaar in gesprek gaan tijdens verschillende cafés zoals het ondernemerscafé
 • informatie en advies inwinnen over beleid, ISDE en SDE

Voor vragen kun je contact opnemen via info@bioenergiefestival.nl

Business meetings

Ieder kwartaal organiseren we een Business Meeting. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten, NGO’s en overheid geven presentaties over actuele thema’s. Die vormen de aanleiding voor een debat, kennisuitwisseling en netwerken.

Deelname is kosteloos. Wel wordt u verzocht zich aan te melden.

Eerdere Business Meetings

 • Op 23 maart 2016 vond een Business Meeting plaats in Kasteel Baarn over hernieuwbare warmte in de industrie en de gebouwde omgeving. (verslag)
 • Op 20 april 2016 was er een Business Meeting speciaal voor deelnemers bij het ministerie van Economische Zaken over de strategische notitie van het kabinet Biomassa 2030.(verslag)

Werkgroepen

Op verzoek van donateurs en partners zijn er enkele inhoudelijke werkgroepen. Via een speciale webpagina, uitsluitend toegankelijk voor werkgroepleden, houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u zelf informatie delen via deze pagina.

 • De werkgroep Bio-energie heeft een beleidsinhoudelijke focus die behalve aan het bestuur van platform Bio-Energie ook rapporteert aan de NVDE en Energie-Nederland.
 • De werkgroep Stimuleringsinstrumenten verzorgt voor het Platform Bio-Energie en de NVDE de analyse en inspraak over regelingen zoals de SDE+.

Er is een werkgroep in oprichting voor Techniek en een werkgroep voor met name de overige hernieuwbare opties in het Energieakkoord (alle duurzame productie behalve wind, zon en bijstook).

Deelnemers kunnen namens het Platform Bio-Energie participeren in andere NVDE-werkgroepen en –commissies.

Koepelorganisaties

We hebben intensief contact met koepelorganisaties NVDE en Energie-Nederland. Zij houden ons op de hoogte van hun contacten met politiek Den Haag (consultaties, ronde tafels, overleg in Vaste Kamercommissies) en in contacten met de Tweede Kamer en het openbaar bestuur.

Data 2017

Planning business meetings 2017 (alle in de middag).

 • 20 Juni   Als parallellsessie op het Bio-energie Festival in de Van Nelle Fabriek.
 • 27 September locatie volgt
 • 15 November  locatie volgt

Agenda 2017

In 2017 richten we ons in business meetings en werkgroepen vooral op de volgende thema’s:

 • Vergroting van draagvlak voor bio-energie door wegnemen van misverstanden en misinformatie, door goed communiceren (hoogste prioriteit)
 • Aantonen dat het mogelijk en effectief is om door samenwerking materialen én energie te halen uit biomassa
 • Intensieve deelname aan Versnellingstafels om 16% hernieuwbaar te halen
 • Beïnvloeding van beleid bij ministeries en parlement door aandragen van goede argumentatie
 • Verbetering van interne organisatie en funding