All Posts By

admin

Reactie energiebedrijven op consultatie RVO betreffende het Verificatieprotocol

By | Nieuws | No Comments

Reactie van een groep energiebedrijven op de consultatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende het Verificatieprotocol. Het protocol moet een tijdelijke oplossing bieden voor het vaststellen of een exploitant van een gesubsidieerde grootschalige installatie voor verbranding van pellets onderdeel van een duurzame keten is. Platform Bio-Energie onderschrijft het document Overall comments on Dutch Verification Protocol for Sustainable Biomass. Dit is het algemene deel van een uitgebreide position paper van bedrijven die verbonden zijn met Platform Bio-Energie.

Klik hier voor het rapport.

Reactie op het Energierapport vanuit wetenschap en bedrijfsleven

By | Nieuws | No Comments

Brief van 8 februari 2016 aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu met reactie op het op 18 januari 2016 gepubliceerde Energierapport, waarin het kabinet voorstellen doet voor de transitie naar duurzame energie. In deze reactie gaat het vooral om het gebruik van biomassa in de energievoorziening.

Klik hier voor de inhoud van de brief.

Kanttekeningen bij de AO-agenda van 4 februari 2016

By | Nieuws | No Comments

Brief van 4 februari 2016 aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, betreft: (Verzamel) Algemeen Overleg op 10 februari 2016, in het bijzonder over Warmtewet, NEV 2015 en Voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord.

Platform Bio-Energie heeft kanttekeningen bij de AO-agenda opgesteld in overleg met 19 andere organisaties die bio-energie en bio-economie bevorderen.

Klik hier voor de kanttekeningen.