All Posts By

Peter

PBE IS DEELNEMER IN DE GREEN DEAL PARTICIPATIE VAN DE OMGEVING BIJ DUURZAME ENERGIEPROJECTEN

By | Nieuws | No Comments

Donderdag 22 maart ondertekenen 27 partijen, waaronder PBE, de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief, omdat zij van mening zijn dat als ‘aan de voorkant’ van duurzame energie projecten de omgeving goed betrokken wordt, de kans van slagen van deze projecten vergoot wordt. Het gaat er daarbij om, om inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden, op het juiste moment, op de juiste manier te betrekken bij de plannen. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten/lastenverdeling (wie profiteert er van de opbrengsten?), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

 

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten onderschrijven.

 

Partijen hebben geconstateerd dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie, volop in ontwikkeling zijn. Partijen geven met de ondertekening van deze Green Deal aan, hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

 

Partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

 

***

Download bericht in PDF >

Platform Bio-Energie benoemt Fokke Goudswaard tot ambassadeur

By | Uncategorized | No Comments

08 maart 2018

Platform Bio-Energie (PBE) heeft Fokke Goudswaard benoemd tot haar ambassadeur. In deze vertegenwoordigende en adviserende rol zal hij zijn kennis en ervaring voor PBE en de bio-energie sector blijven inzetten.

 

Fokke Goudswaard heeft per 1 maart afscheid genomen na acht jaar bestuurslidmaatschap van PBE, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. In die tijd heeft hij zich met zeer veel toewijding ingezet voor het bevorderen van de bio-energie in Nederland.

PBE is de belangenbehartiger van bedrijven in de bio-energie productieketen en ondersteunende dienstverleners. Het streeft naar maximale toepassing van biomassa in de Nederlandse energievoorziening. PBE is ook een onafhankelijk aanspreekpunt voor overheden en andere belanghebbenden.

Bio-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Het is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland met een aandeel van ruim 60%[1]. En bio-energie vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een nieuwe, fossiel-vrije en CO2-arme biobased economy.

Henk Wanningen, interim-voorzitter PBE: “Wij zijn Fokke zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet al die jaren voor PBE en de bio-energiesector. Zowel inhoudelijk als in het onderhouden van goede relaties met de vele contacten bij de achterban, andere bedrijven, organisaties en overheden. Wij zijn daarom heel blij dat hij als ambassadeur actief betrokken blijft om zijn kennis en netwerk te blijven inzetten voor PBE”.

Per 1 maart fungeert Henk Wanningen als interim-voorzitter van PBE. Op dit moment is PBE bezig met een strategische heroriëntatie om het functioneren van PBE binnen de snelle ontwikkelingen van de energietransitie te behouden en te versterken. Met de afronding dit voorjaar, zal naar verwachting ook de nieuwe voorzitter bekend worden gemaakt.

Nadere informatie: bestuur@platformbioenergie.nl of Henk Wanningen, interim-voorzitter PBE  06-20 44 64 22.

U kunt het pers bericht HIER downloaden

Bedrijven gaan door met vrijwillig rapporteren over de duurzaamheid van vaste biomassa

By | Nieuws | No Comments

Door bemiddeling van PBE is in overleg met de betreffende bedrijven besloten dat de vrijwillige rapportage over welke biomassa is gebruikt voor energieopwekking doorgaat. Ook al is de Green Deal met de overheid die daarover enkele jaren geleden werd ondertekend inmiddels verlopen. Totdat er een praktische regeling in de wet is verankerd laat de bio-energiesector zien dat inkoop van duurzame biomassa voor hen ook nu al menens is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO heeft, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, PBE in staat gesteld deze rapportage te coördineren en ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de markt haar gegevens indient. De eerste drie jaarrapportages, waarvoor in de Tweede Kamer veel belangstelling bestaat, zijn te vinden op de site van RVO.

Klik hier voor de vrijwillige rapportage 2015.

Bio-energiecentrales in gesprek met NGO’s

By | Nieuws | No Comments

In verband met de lopende voorbereidingen voor een nieuwe publicatie over hoe ‘groen’ de verschillende elektriciteitsleveranciers zijn, heeft een delegatie van PBE een gesprek gehad met een delegatie van de opdrachtgevers voor de ‘toptien van duurzame stroomleveranciers’. Aan het gesprek namen drie vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en WISE deel, en verder drie vertegenwoordigers van bio-energiecentrales en de PBE-voorzitter. Wij hebben enkele bezwaren toegelicht op de methoden die in de vorige publicatie werden gehanteerd. Bio-energie komt er nogal bekaaid van af in dat rapport. We hebben enkele suggesties voor verbetering van de waardering aangereikt. De NGO’s konden zich daar deels wel in vinden, zij gaan de waardering op sommige punten aanpassen in het 2016-rapport. We zullen het resultaat in oktober bekijken en daarover terugmelden op deze site.

Klik hier voor de publicatie

Reactie energiebedrijven op consultatie RVO betreffende het Verificatieprotocol

By | Nieuws | No Comments

Reactie van een groep energiebedrijven op de consultatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende het Verificatieprotocol. Het protocol moet een tijdelijke oplossing bieden voor het vaststellen of een exploitant van een gesubsidieerde grootschalige installatie voor verbranding van pellets onderdeel van een duurzame keten is. Platform Bio-Energie onderschrijft het document Overall comments on Dutch Verification Protocol for Sustainable Biomass. Dit is het algemene deel van een uitgebreide position paper van bedrijven die verbonden zijn met Platform Bio-Energie.

Klik hier voor het rapport.

Reactie op het Energierapport vanuit wetenschap en bedrijfsleven

By | Nieuws | No Comments

Brief van 8 februari 2016 aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu met reactie op het op 18 januari 2016 gepubliceerde Energierapport, waarin het kabinet voorstellen doet voor de transitie naar duurzame energie. In deze reactie gaat het vooral om het gebruik van biomassa in de energievoorziening.

Klik hier voor de inhoud van de brief.

Kanttekeningen bij de AO-agenda van 4 februari 2016

By | Nieuws | No Comments

Brief van 4 februari 2016 aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, betreft: (Verzamel) Algemeen Overleg op 10 februari 2016, in het bijzonder over Warmtewet, NEV 2015 en Voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord.

Platform Bio-Energie heeft kanttekeningen bij de AO-agenda opgesteld in overleg met 19 andere organisaties die bio-energie en bio-economie bevorderen.

Klik hier voor de kanttekeningen.