Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u zich langer dan een kalenderjaar verbindt aan het Platform Bio-Energie. Opzeggen kan tot twee maanden voorafgaand aan het nieuwe boekjaar dat ingaat op 1 januari van het volgende jaar. U kunt iedere maand lid worden. Uw bijdrage voor het lopende jaar wordt dan naar rato van het lopende kalenderjaar verrekend.

Voor de donatiebedragen geldt als richtlijn het aantal medewerkers die bio-energie in hun portefeuille hebben.

Tarieven per jaar (exclusief btw):

  • 1 -5 werknemers: € 1.250,-
  • 6–10 werknemers: € 2.500,-
  • 11–50 werknemers: € 4.500,-
  • meer dan 50 werknemers: € 7.500,-
  • Externe partijen  €2.500,-

Naam contactpersoon

Naam organisatie

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon

Datum

E-mail

Website

Wil zich aansluiten bij het Platform Bio-Energie
janee

Ingangsdatum

Aantal werknemers