Deelnemers

Platform Bio-Energie kent een groot aantal deelnemers afkomstig uit de gehele biomassaketen zoals: producenten, afnemers, aanbieders en (voor)bewerkers van biomassa, installatiebedrijven, projectontwikkelaars, afvalbedrijven, energiebedrijven, agro- en bossector, kennisinstellingen en financiële instellingen.

Wij verwelkomen u graag als deelnemer. Wij hebben u het volgende te bieden:

  • Kosteloze deelname aan Business Meetings.
  • Toezending van ons digitaal bulletin met actuele informatie over bio-energie.
  • Toegang tot ons netwerk.
  • Service als advies, onderzoek of coördinatie. Afhankelijk van de service is dit kosteloos of tegen een onkostenvergoeding.
  • Invloed op besluitvorming in parlement en departementen via onze werkgroepen. Wij lobbyen voor adequate regelgeving, financiële stimulering, kennisdeling, marktontwikkeling, productontwikkeling en algehele kansen voor omzetverbetering.

Wilt u ook deelnemen aan Platform Bio-Energie? Klik hier