Publicaties

Grondstoffen en energiestromen

Op de site van het Planbureau voor de Leefomgeving staan vijf infographics over verschillende grondstof- en energiestromen. De gegevens dateren uit 2010. Er zijn actuelere cijfers voor de verschillende stromen bekend bij het Planbureau maar die zijn verspreid over verscheidene rapporten.

Plan Bureau Leefomgeving – infographics ›

Analyses

Belangrijke rapporten met een brede analyse van problemen en oplossingen van het Planbureau voor de Leefomgeving

Biomassa wensen en grenzen (2014) ›

Houtige biomassa voor bio-energie, CO2-effecten en technische ontwikkelingen (2016) ›

Overzichtskaart bio-energie-installaties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een overzichtskaart met alle bio-energie- installaties in Nederland en een groot aantal in het buitenland

Bio-energie-installaties ›

Soorten bio-energie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een korte uitleg over bijna alle soorten bio-energie

Soorten bio-energie ›

Gecategoriseerd verbruik

Recente cijfers over het gecategoriseerde verbruik van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Groei aandeel hernieuwbare energie ›

Eindverbruiksgetallen

StatLine van het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt eindverbruiksgetallen per soort duurzame energie, onderverdeeld naar alle soorten bio-energie en gekenschetst naar toepassing als elektriciteit, warmte of vervoer (gegevens tot en met 2014; de statistieken t/m 2015 verschijnen omstreeks juni 2016)

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing ›

Het internationale project bioenery4business

Het internationale project Bioenergy4Business toont investeerders en exploitanten hoe biomassa op een energie-efficiënte en kosteneffectieve manier kan worden ingezet.

Website Bioenery4business