PBE Jaarrapportage 2017

 

82% van de in Nederland gebruikte houtige biomassa voor energieproductie komt uit eigen land. Het restant is grotendeels afkomstig uit de direct omringende landen. De bijdrage aan de reductie in broeikasgas emissies bedroeg 1 miljoen ton. 

Het Platform Bio-energie (PBE) publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking. De rapportage verschijnt nu voor het zesde jaar en is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Jaarrapportage 2017  -  Infographic 2017.

82% van de gebruikte houtige biomassa is afkomstig uit Nederland.

De gebruikte biomassa bestond uit reststromen uit bos, natuur- en landschapsbeheer, uit de agro-, food-, papier- en houtindustrie en gebruikt hout (zgn. A- en B-hout).

Bijna de helft van de biomassa is gebruikt in warmtekrachtkoppeling installaties

Contact gegevens PBE

Tel: 06-81844288

bestuur@platformbioenergie.nl