Platform Bio-Energie

 

PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en voor de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassa grondstoffen en de verschillende toepassingen.

Contact gegevens PBE

Tel: 06-81844288

bestuur@platformbioenergie.nl