Bio-energie

Bio-energie is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland.

In 2018 was 60.7% van alle hernieuwbare energie in Nederland afkomstig van bio-energie. Hiermee werd ruim 6 miljoen ton aan CO2-emissies vermeden (Bron: CBS).

Bio-energie is een essentieel element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening. 

Bio-energie betreft de inzet van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa voor de energiefuncties licht en kracht, lage- en hoge temperatuur warmte, en vervoer.

De productie gebeurt zowel grootschalig, als decentraal in kleinere installaties met lokaal beschikbare biomassa.

In 2018 was 77% van alle gebruikte biomassa afkomstig uit Nederland.

 

Bio-energie is een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

Biomassa is de gedeelde grondstof voor bio-energie en de bio-economie. Deze moet optimaal worden benut, zonder nadelige duurzaamheidsgevolgen. PBE zet zich daarom in voor toepassing van het zgn. cascaderingsprincipe voor de productie van hoogwaardige producten uit biomassa, zoals nutriënten, bio-plastics of farmaceutische (half)producten om te komen tot een CO2-arme, circulaire bio-economie.

De productie van bio-energie zorgt voor de mobilisatie en beschikbaarheid van biomassa grondstoffen, technische standaard ontwikkeling, logistieke ervaring en infrastructuur, productkennis, marktpositie voor Nederland en het stimuleert de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria.

Hernieuwbare energie in 2016

Contact gegevens PBE

Tel: 06-81844288

bestuur@platformbioenergie.nl